COLLECTIE

Laat Haagse School 2e generatie

Hieronder verstaat men de schilderkunst van schilders die over het algemeen in de late negentiende eeuw of de vroeg twintigste eeuw zijn geboren en aanvankelijk ge´nspireerd werden door de schilderwijze van de Haagse School. Velen van hen zetten deze schildertraditie niet onverdienstelijk voort, maar werden, naarmate de twintigste eeuw vorderde, dusdanig door andere schilderstijlen be´nvloed zodat sommigen van hen de Haagse School traditie de rug toe keerden, andere onderwerpen kozen en voor hen nieuwe schildermethoden toepasten. Bij enkelen van hen ging dat zelfs zo ver dat zij abstract gingen schilderen. De schilders Joop Kropff 1892-1979 en Jan Kagie 1907-1991 zijn hiervan een goed voorbeeld.