MM

G.A.G.P. Mollinger 1836 - 1867

Leerling aan de Stadstekenschool te Utrecht en van W.B. Stoof. Van zijn broer L.C.G. Mollinger kreeg hij raadgevingen. In Brussel ontving hij van 1857 tot 1858 lessen van Willem Roelofs en in 1862 werd hij erelid van de Société des Aquarellistes. Deze veelbelovende, al in 1867 gestorven schilder aquarelleerde en schilderde voornamelijk landschappen met vee in een opvallend helder kleurgebruik.
Werken: