MM

Anton Mauve 1838 - 1888

Leerling van P.F. van Os en W. Verschuur, die hem inspireerden als schilder van voornamelijk paarden en vee. Later werd de mens een belangrijker element in zijn schilderijen dan de dieren. Het is opvallend hoe groot de invloed van Mauve is geweest, niet alleen op het werk van zijn leerling Vincent van Gogh, maar ook op tal van andere schilders.
Werken: