MM

Willem Maris 1844 - 1910

Leerling van de Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag en van zijn broers Jacob en Matthijs Maris. Hij ontving tevens raadgevingen van de veeschilder P. Stortenbeker. Maakte reizen naar Frankrijk (Parijs), Duitsland en in 1871 samen met de landschapschilder A. Wüst naar Noorwegen. Beroemd schilder van landschappen met zonlichteffect met koeien en eenden.
Werken: